ชิลเลอร์อินเวอร์เตอร์ (Air cool Chiller inverter) สำหรับหล่อเย็นเครื่องจักร (Coolant)

  • ทางบริษัทได้คิดคันนวัตกรมระบบชิลเลอร์เเบบอินเวอร์เตอร์ (Inverter) ที่ระบายความร้อนด้วย (Air cool) สำหรับการทำน้ำเย็น (water cool) เพื่อใช้ในระบบปรับอากาศเเละหล่อเย็นเครื่องจักรให้กับเครื่องจักร (Coolant) โดยระบบชิลเลอร์เเบบอินเวอร์จะหยัดการใช้พลังงานไฟฟ้า โดยเราใช้คอมเพรสเซอร์เเบบชนิด ดีซีทวินโรตารี่อินเวิร์ทเตอร์ (DC Twin Rotary Inverter Compressor) โดยใช้เทคโนโลยีอินเวอร์เตอร์โตชิบา (Inverter TOSHIBA) สามารถประหยัดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้มากกว่า 40% เมื่อเทียบกับชิลเลอร์เเบบธรรมดา (Fix speed chiller)


 ประสิทธิภาพ (Efficiency)
ระบบชิลเลอร์อินเวอร์เตอร์ (Chiller INVERTER) โดยใช้ระบบเครื่องปรับอากาศ VRF TOSHIBA รุ่น SMMS8 ได้มีการออกเเบบตัวโครงใหม่เเละรูปแบบแผงคอยล์ (Heat exchanger) โดยจัดวางกับโครงสร้างใหม่ให้มีพื้นที่ในการระบายความร้อนทั้ง 4 ด้าน เเละรวมทั้งมีหัวใจหลักคือคอมเพรสเซอร์อินเวอร์ที่เลือกใช้ (Twin rotary compressor inverter) ที่มีการออกเเบบ stage van เเยกเป็นอิสระเพื่อลดหน้าสัมผัสกับตัว roller ลดการสึกหรอ ใช้พลังงานไฟฟ้าน้อย ทำให้ COP/ EER ที่สูงที่การทำงาน 100% เเละการทำงานที่ Part load 50% เเละมีการออกเเบบระบบการจัดการน้ำมันคอมเพรสเซอร์ใหม่ (New oil management) ทำให้ยืนอายุใช้งานคอมเพรสเซอร์ เเละมีการออกเเบบใช้สารทำความเย็นไปหล่อเย็นตัว Heat sink ของชุดบอร์ดไดรท์ คอมเพรสเซอร์ (Compressor) เเละ มอเตอร์พัดลม (Fan motor) รวมทั้งใช้เทคโนโลยีเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบแผ่น หรือ Plate heat exchangers (PHE) คือ เครื่องแลกเปลี่ยนความเย็นโดยใช้แผ่นโลหะในการถ่ายโอนความรเย็นระหว่างของเหลวสองชนิดคือน้ำเย็นกับสารทำความเย็นโดยนำเอาแผ่นโลหะสำหรับแลกเปลี่ยนความเย็นหลาย ๆ แผ่นมาเรียงกันแล้วให้ของเหลวไหลผ่านในช่องว่างแต่ละแผ่นสลับกัน เครื่องแลกเปลี่ยนความเย็นแบบแผ่น (Plate heat exchangers) 


ราคาเครื่องชิลเลอร์อินเวอร์เตอร์(Chiller INVERTER) พร้อมปั๊มน้ำสามารถต่อใช้งาน

 TON  BTU EER Power (kw)  ราคา VAT (บาท)  ถ้งน้ำเย็น (ลิตร)
 6.4 76,400 17.78 4.30  270,710  30
 8.0 95,500  15.39 6.21  276,595  40
 9.5  114,300 15.01 7.61  282,480  60
 11.4  136,400 13.20 10.34  335,445  60
12.8  154,000  14.47 10.61  388,410  70
 14.3  172,000 13.41 12.82  429,605  70
15.9   191,000 12.93 14.78  435,490  80
17.5  210,000  17.5 16.90  459,030  80
19.0   228,600 11.23 20.36  482,570  100
20.8 250,000 10.58 23.55 500,225 100

Visitors: 185,488