ติดตั้งเเอร์ตามมาตรฐานของเครื่องเป็นหลัก

จากประสบการณ์จากการทำงานในวงการเครื่องปรับอากาศมา 10 ปี ส่วนมากที่เราพบจากจารติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (แอร์)

1. เลือกขนาดเครื่องไม่เหมาะสมกับภาระโหลดของพื้นที่ในการติดตั้ง

     ส่วนมากที่พบในลักษณะงานที่เป็นงานโปรแจ็ค งานคอนโดขนาดเล็ก จะเลือกขนาดเครื่องโอเวอร์โหลด (เลือกขาดบีทียูมากกว่าภาระโหลด) ทำให้การทำงานของเครื่องปรับอากาศตัดต่อการทำงานบ่อยครั้งเพื่อรักษาอุณหภูมิให้ตามอุณหภูมิต้องการ ส่งผมให้เกิดการสะสมความชื้นในเวลาเครื่องตัดการทำงาน ทำให้บริเวณในห้องมีความชื้นสูง เเละรู้สึกไม่สบายตัว ซึ่งจะพบมากในเครื่องลักษณะที่เป็น ดักท์ ฝั่งฝ้า

2. การติดตั้งเครื่องภายในไม่เหมาะสม

    การเลือกชนิดของเครื่องที่ติดตั้งไม่เหมาะสม เช่น เลือกเครื่อง เเขวนใต้ฝ้า (Celing Type) หรือ เลือก 4 ทิศทาง ไปติดในห้องนอน ส่งผมทำให้เกิดเสียงดังในช่วงกลางคืน เนื่องจากเสียงการทำงานของเครื่องปรับชนิดค่อนข้างจะดัง ทำให้เกิดความรำคาญ ซึ่ง ชนิดของเครื่องที่เหมาะสมในการติดตั้งในห้องนอน ควร จะเป็น ชนิดติดผนัง (Wall type) หรือ เเบบฝั่งฝ้า (Ceiling Mounted Duct Type) ซึ่งระดับเสียงการทำงานเงียบ

3. การเลือกตำเเหน่งการติดตั้งเครื่องภายใน (Indoor unit) เเลเเครืองภายนอก (Outdoor unit) 

    สิ่งสำคัญในการติดตั้งเเอร์ คือต้องการลมเย็นเพื่อให้เกิดความสะบายตัว ถ้าเราเลือกตำเเหน่งทิศทางการกระจายลมไม่เหมาะสมรวมด้วยเลือกขนาดของเครื่องไม่เหมาะกับขนาดของห้อง อาจทำให้ลมเย็นไม่กระจายทั่วห้อง เเละการเลือกตำเเหน่งติดตั้งเครื่องภายนอก (Outdoor unit) เเละไม่ควรเลือกติดกับผนังห้องนอน อาจ ทำให้เสียงสะท้านเข้าห้องได้ เเละที่สำคัญควรมี พื้นที่ในการ ซ่อม ล้าง ในอนาคต

อุปกรณ์การติดตั้งที่มาตรฐาน

         
ท่อทองแดง   เบรกเกอร์  ยางแท่นเครื่อง        รางครอบท่อ     ขาเเขวนคอยล์ร้อน

 

ลักษณะการติดตั้งเครื่องภายใน (Indoor unit)

 

ลักษณะการติดตั้งเครื่องภายนอก (Outdoor unit) 


 

ค่าบริการติดตั้งระบบเครื่องปรับอากาศ

1. เเบบติดผนัง (Wall Type) 

 

ขนาดบีทียู ราคา/บาท ท่อน้ำยา สายไฟ เบรกเกอร์ การเดินท่อ รับประกัน
9000-13000 3000 4 เมตร 10 เมตร 1 ชุด  หุ้มเทปพันท่อ 120 วัน
13001-18000 3500 4 เมตร 10 เมตร 1 ชุด  หุ้มเทปพันท่อ 120 วัน
18001-33000 4000 4 เมตร 10 เมตร 1 ชุด หุ้มเทปพันท่อ 120 วัน
33001-48000 5000 4 เมตร 10 เมตร 1 ชุด  หุ้มเทปพันท่อ 120 วัน

ค่าติดตั้งส่วนที่เกินมาตรฐานข้างต้น (คิดเพิ่ม เมตรละ)

 ขนาดบีทียู   ท่อน้ำยา  สายไฟ รางครอบท่อ  กรีดปูนฝังท่อ 
9000-13000 400 บาท        50 บาท        250 บาท 400 บาท
13001-18000    500 บาท      60 บาท    250 บาท 400 บาท
18001-33000   600 บาท   80 บาท  250 บาท 400 บาท
33001-48000  650 บาท   90 บาท  250 บาท 400 บาท

 

 2. แบบติดเพดาน (Ceiling type / Sky air or 4-Way Type) 

   

 

 ขนาดบีทียู  ราคา/บาท  ท่อน้ำยา สายไฟ      เบรกเกอร์  การเดินท่อ  รับประกัน
12000 - 18000 4000 4 เมตร 10 เมตร  1 ชุด หุ้มเทปพันท่อ  120 วัน
18001 - 32000 5000 4 เมตร  10 เมตร   1 ชุด  หุ้มเทปพันท่อ  120 วัน
 32001 - 42000  6500 4 เมตร  10 เมตร    1 ชุด  หุ้มเทปพันท่อ  120 วัน 
42001 - 48000  7000  4 เมตร  10 เมตร    1 ชุด  หุ้มเทปพันท่อ  120 วัน 
48001 - 55000 8000 4 เมตร  10 เมตร   1 ชุด หุ้มเทปพันท่อ 120 วัน
ค่าติดตั้งส่วนที่เกินมาตรฐานข้างต้น (คิดเพิ่ม เมตรละ)
ขนาดบีทียู ท่อน้ำยา   สายไฟ  รางครอบท่อ กรีดปูนฝังท่อ 
12000 - 18000 450 บาท  50 บาท    250 บาท   400 บาท
18001 - 32000 550 บาท  60 บาท   250 บาท 400 บาท
32001 - 42000 650 บาท 65 บาท   250 บาท  400 บาท 
42001 - 48000 850 บาท    70 บาท    250 บาท 400 บาท 
48001 - 55000  1000 บาท    80 บาท    250 บาท  400 บาท

            

Visitors: 201,950