ออกเเบบระบบควบคุมส่วนกลางระบบครื่องปรับอากาศ VRV, VRF เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเเละประหยัดพลังงาน

  การออกเเบบระบบควบคุมเครื่องปรับอากาศระบบ VRV,VRF เป็นการควบคุมการทำงานของเครื่องภายใน (FCU) เช่น โหมดการทำงาน ความเร็วรอบพัดลม การปรับอุณหภูมิการใช้งาน เเละการตั้งเวลาช่วงการเปิด-ปิดเพื่อให้สอดคล้องกับเวลาทำงานที่เน้นการใช้งานควบคู่กับการประหยัดพลังงาน ในระบบ VRV,VRF เป็นระบบเครื่องปรับอากาศใน 1 Systems จะมีจำนวนเครื่องภานใน (Indoor unit) ได้หลายตัว ซึ่งเเต่ละตัวการติดตั้งเเละการใช้งานก็ไม่เหมือนกันทำให้ในระบบนี้ในเเต่ละยี้ห้อจึ่งมีระบบควบคุมหลายรูปแบบเพื่อให้เหมาะสมการการเลือกใช้งาน จากรูปด้านล่างเเสดงให้เห็นถึงการเลือกใช้งานของระบบควบคุม ตั้งเเต่การใช้รีโมทคอนโทรล 1 ต่อ 1 เเบบมีสาย (Wire remote control เเละเเบบไร้สาย (Wireless remote control) รวมทั้งการใช้รีโมทคอนโทรล 1 ตัวสามารถต่อควบคุมคอยล์เย็นได้หลายตัวที่เรียกว่า Group control เเละการควบคุมเเบบจุดร่วมศูนย์กลาง (Central control) คือการคอนโทรลทั้งชั้นหรือทั้งอาคารของระบบที่ทำการติดตั้ง

Visitors: 203,540