ราคาเครื่องปรับอากาศระบบ VRF (XCT8) เเคเรียร์

ทำไม่ต้องเลือกใช้ VRF รุ่น (XCT8) Carrier

 

 1. ประสิทธิภาพ (Efficiency)
VRF CARRIER รุ่น XCT8 ได้มีการออกเเบบตัวโครงใหม่เเละรูปแบบแผงคอยล์ (Heat exchanger) โดยจัดวางกับโครงสร้างใหม่ให้มีพื้นที่ในการระบายความร้อนทั้ง 4 ด้าน เเละรวมทั้งมีหัวใจหลักคือคอมเพรสเซอร์อินเวอร์ที่เลือกใช้ (Twin rotary compressor inverter) ที่มีการออกเเบบ stage van เเยกเป็นอิสระเพื่อลดหน้าสัมผัสกับตัว roller ลดการสึกหรอ ใช้พลังงานไฟฟ้าน้อย ทำให้ COP/ EER ที่สูงที่การทำงาน 100% เเละการทำงานที่ Part load 50% เเละมีการออกเเบบระบบการจัดการน้ำมันคอมเพรสเซอร์ใหม่ (New oil management) ทำให้ยืนอายุใช้งานคอมเพรสเซอร์ เเละมีการออกเเบบใช้สารทำความเย็นไปหล่อเย็นตัว Heat sink ของชุดบอร์ดไดรท์ คอมเพรสเซอร์ (Compressor) เเละ มอเตอร์พัดลม (Fan motor)

1. ราคาเครื่องภายนอก (Outdoor unit)

HP  รายละเอียด                ประสิทธิภาพ BTU    EER     Power consumption (kw)   ราคา (บาท) 
08 38VT008188CTST 76,400  17.78 4.30 172500
10 38VT010188CTST 95,500  8.00 6.21 176250
12 38VT012188CTST 114,300  15.01 7.61 180000
14 38VT014188CTST 136,400  13.20 10.34 213750
14 38VT014A88CTST 136,400 15.76 8.66 236250
16 38VT016188CTST  154,000 14.47 10.61 247500
18 38VT018188CTST   172,000 13.41 12.82 273750
20 38VT020188CTST 191,000 12.93 14.78 277500
22 38VT022188CTST 210,000 12.42 16.92 292500
24 38VT024188CTST  228,600 11.23 20.36 307500
26 38VT026188CTST 250,000 10.58 23.55 318750
28 38VT028S88CTST (14+14) 272,800 13.20 20.68 427500
30 38VT030S88CTST (18+12) 290,400 14.01 20.43  453750
32 38VT032S88CTST (20+12) 308,000  13.64  22.39  457500
34 38VT034S88CTST (22+12)  326,000  13.22  24.51 472500
36 38VT036S88CTST (24+12) 344,000  12.26  27.97  487500
38 38VT038S88CTST (26+12) 364,000  11.66  31.16  498750 
40 38VT040S88CTST (26+14) 382,000  11.38  33.89  532500 
42 38VT042S88CTST (22+20)  401,000  12.65 31.68  570000 
44 38VT044S88CTST (22+22)  420,000 12.42  33.8  585000 
46 38VT046S88CTST (24+22)  444,400  11.77  37.26  600000 
48 38VT048S88CTST (24+24) 462,000 11.23  40.72  615000
50 38VT050S88CTST (26+24)  480,000  10.88  43.91 626250 
52 38VT052S88CTST (26+26) 498,000  10.58  47.1  637500 
54 38VT054S88CTST (22+20+12)  516,000  13.11 39.29  750000 
56 38VT056S88CTST (22+22+12)  535,000  12.89  41.41  765000
58 38VT058S88CTST (24+22+12)  554,000  12.32  44.87  780000 
60 38VT060S88CTST (24+24+12) 574,000  11.83 48.33 795000
62 38VT062S88CTST (24+24+14) 593,000 11.63 51.06 828750
64 38VT064S88CTST (26+26+12) 612,000 11.19 54.71 817500
66 38VT066S88CTST (22+22+22) 631,000 12.42 50.7 877500
68 38VT068S88CTST (24+24+20) 650,000 11.68 55.5 892500
70 38VT070S88CTST (24+24+22) 669,000 11.58  57.62 907500
72 38VT072S88CTST (24+24+24) 686,000 11.23 61.08 922500


-รับระกันคอมเพรสเซอร์ 7 ปี และอะไหล่อื่นๆ 2 ปี
-ติดตั้งตามมาตรฐานโรงงานกำหนดเพื่อรองรับการรับประกัน
-รับระกันงานติดตั้ง 1 ปี

2. ราคาเครื่องภายใน (Indoor unit)

เเบบ 4 ทิศทาง (4 Way Cassette Type)

ชื่อรุ่น รายละเอียด ประสิทธิภาพ BTU ราคา (บาท)
MMU-AP0094HP-T REFNET JOINT + BUILT IN DRAIN PUMP 9,600  29,750
MMU-AP0124HP-T REFNET JOINT + BUILT IN DRAIN PUMP 12,300 30,800
MMU-AP0154HP-T REFNET JOINT + BUILT IN DRAIN PUMP 15,400 31,150
MMU-AP0184HP-T REFNET JOINT + BUILT IN DRAIN PUMP 19,100 31,850
MMU-AP0244HP-T REFNET JOINT + BUILT IN DRAIN PUMP  24,200 32,200
MMU-AP0274HP-T REFNET JOINT + BUILT IN DRAIN PUMP 27,300 32,900
MMU-AP0304HP-T REFNET JOINT + BUILT IN DRAIN PUMP 30,700 33,600
MMU-AP0364HP-T REFNET JOINT + BUILT IN DRAIN PUMP 38,200 34,300
MMU-AP0484HP-T REFNET JOINT + BUILT IN DRAIN PUMP 47,800 36,050
MMU-AP0564HP-T REFNET JOINT + BUILT IN DRAIN PUMP 54,600 36,400

เเบบเเขวนใต้ฝ้า (Ceiling Suspended Type)

ชื่อรุ่น รายละเอียด ประสิทธิภาพ BTU ราคา (บาท)
MMC-AP0157HP-T REFNET JOINT 15,300  28,700
MMC-AP0187HP-T REFNET JOINT 19,100 29,050
MMC-AP0247HP-T REFNET JOINT 24,200 29,750
MMC-AP0277HP-T REFNET JOINT 27,200 30,100
MMC-AP0367HP-T REFNET JOINT 38,200 33,250
MMC-AP0487HP-T REFNET JOINT 47,800 34,300
MMC-AP0567HP-T REFNET JOINT 54,600 35350

เเบบดักท์ฝั่งฝ้า (Ceiling Mounted Duct Type)

ชื่อรุ่น รายละเอียด ประสิทธิภาพ BTU ราคา (บาท)
 MMD-AP0076BHP-T REFNET JOINT + BUILT IN DRAIN PUMP  7,500 24,850
 MMD-AP0096BHP-T REFNET JOINT + BUILT IN DRAIN PUMP  9,600 25,200
 MMD-AP0126BHP-T REFNET JOINT + BUILT IN DRAIN PUMP  12,300 25,550
 MMD-AP0156BHP-T REFNET JOINT + BUILT IN DRAIN PUMP  15,400 25,900
 MMD-AP0186BHP-T REFNET JOINT + BUILT IN DRAIN PUMP  19,100 26,250
 MMD-AP0246BHP-T REFNET JOINT + BUILT IN DRAIN PUMP  24,200 28,350
 MMD-AP0276BHP-T REFNET JOINT + BUILT IN DRAIN PUMP  27,300 28,700

เเบบดักท์ฝั่งฝ้า Ceiling Mounted Duct Type

ชื่อรุ่น รายละเอียด ประสิทธิภาพ BTU ราคา (บาท)
 MMD-AP0306BHP-T REFNET JOINT + BUILT IN DRAIN PUMP  30,700 29,400
 MMD-AP0366BHP-T REFNET JOINT + BUILT IN DRAIN PUMP  38,200 31,850
 MMD-AP0486BHP-T REFNET JOINT + BUILT IN DRAIN PUMP  47,800 32,200
 MMD-AP0566BHP-T REFNET JOINT + BUILT IN DRAIN PUMP  54,600 33250
 MMD-AP0724H-E REFNET JOINT   76,400 100,100
 MMD-AP0964H-E REFNET JOINT   95,500 102,900

 เเบบ 1 ทิศทาง (ๅ Way Cassette Type)

ชื่อรุ่น รายละเอียด ประสิทธิภาพ BTU ราคา (บาท)
MMU-UP0071YHP-T REFNET JOINT  7,500  21,700
MMU-UP0091YHP-T REFNET JOINT  9,600   22400
MMU-UP0121YHP-T REFNET JOINT 12,300  23,100
MMU-UP0151SH-E REFNET JOINT  15,400  23,800
MMU-UP0181SH-E REFNET JOINT   19,100  24,500
MMU-UP0241SH-E REFNET JOINT  24,200   25,200


เเบบติดผนัง (Wall Mounted Type)

ชื่อรุ่น รายละเอียด ประสิทธิภาพ BTU ราคา (บาท)
MMK-AP0073H-T REFNET JOINT  7,500  21,700
MMK-AP0093H-T REFNET JOINT  9,600   22400
MMK-AP0123H-T REFNET JOINT 12,300  23,100
MMK-AP0153H-T REFNET JOINT  15,400  23,800
MMK-AP0183H-T REFNET JOINT   19,100  24,500
MMK-AP0243H-T REFNET JOINT  24,200   25,200

 หมายเหตุ : ทุกรุ่นขายพร้อมรีโมทคอนโทรลเเบบมีสาย (40VCW56-8-JEE) เเละไร้สาย


เเบบติดตั้ง
ต่อระบบ AHU กับระบบ VRV/VRF


Visitors: 201,951