จุดเด่นของเครื่องปรับอากาศระบบVRV,VRF

ระบบ VRV หรือ ระบบ VRF ทำงานอย่างไร

       ระบบ VRV (Variable Refrigerant Volume) หรือ ระบบ VRF (Variable Refrigerant Flow) เป็นระบบเครื่องปรับอากาศที่ลักษณะการทำงานที่สามารถเปลี่ยนเเปลงปริมาณสารทำความเย็นตามภาระโหลดของการทำความเย็นเเละจำนวนตัวเครื่องภายในที่ทำการติดตั้ง เป็นระบบเครื่องปรับอากาศในเชิงพาณิชย์ที่เหมาะในลักษณะการติดตั้งที่จำกัดด้วยพื้นทีติดตั้งคอยล์ร้อน (Outdoor unit) เนื่องจากคอยล์ 1 ตัว สามารถติดตั้งคอยล์เย็น (Indoor Unit) ได้หลายตัวเเละหลายชั้น ซึ่งคอยล์เย็นจะเเยกการทำงานโดยอิสระ จึงสามาถควบคุบอุณหภูมิได้เเม่นยำ เเละทิวทัศน์ของตัวคารดูเป็นระเบียบ

                               

                                      อาคารติดเเอร์เเบบธรรมดา                             อาคารติดเเอร์เเบบระบบ VRV VRF

การทำงานระบบ VRV หรือระบบ VRF

      ลักษณะการทำงานของตัวเครื่องภายนอก (Outdoor unit) จะทำงานในลักษณะการเปลี่ยนเเปลงปริมาณการไหลของสารทำความเย็นในระบบ ตามโหลด ของตัวเครื่องภายใน (Indoor unit) โดยตัวเครื่องภายนอกจะถูกออกเเบบให้มีคอมเพรสเซอร์อย่างน้อย 2 ตัวขึ้นไป ซึ่งการทำงานของคอมเพรสเซอร์จะถูกออกแบบให้ทำงานลักษณะสลับการทำงานเเล้วส่งสารทำความเย็นไปตามท่อของเหลว (Liquid side) ไปยังตัวเครื่องภายใน ซึ่งตัวเครื่องภานในก็จะมีตัวควบคุมปริมาณของสารทำความเย็น (PMV Valve) เป็นตัวจ่ายสารทำความเย็นตามภาระโหลดการทำงาน เเละตัวคอมเพรสเซอร์จะทำงานเต็มที่เมื่อมีการเปิดใช้ จำนวนตัวเครื่องภานในมากขึ้น

 

                                                                                                                                   

รูปภาพจากเว็บไซต์ http://hvactutorial.wordpress.com

ประโยชน์การติดตั้งระบบ VRV หรือระบบ VRF

เจ้าของอาคาร

  เป็นเทคโนโลยีที่ควบคุมการจ่ายปริมาณสารทำความเย็นโดยตรงโดยติดตัวควบคุมการจ่ายสารทำความเย็นไว้ที่ตัวคอยล์เย็น (Indoor Unit) ทำให้ควบคุมอุณหภูมิได้เเม่นยำ เเละประหยัดค่าไฟฟ้าได้ถึง 40% เมื่อเทียบกับระบบปรับอากาศอื่นๆ

ผู้ใช้งาน

  สามารถควบคุมอุณหภูมิให้เย็นสบายเละเเม่นยำขึ้น เเละนอกจากนั้นยังมีระบบปรับปรุงคุณภาพของอากาศให้ดีขึ้นได้ด้วยการระบายอากาศลดความชื้น เเละกระบวนการอื่นๆ

 

ผู้ติดตั้ง

  เป็นระบบเครื่องปรับอากาศที่ถูกออกเเบบมามีความกะทัดรัดลงตัว จึงสามาถติดตั้งในพื้นที่จำกัดได้ เช่น บนหลังคา โดยใช้พื้นที่น้อยลง การติดตั้งง่าย ไม่ชับซ้อน ช่วยประหยัดเวลา เเละเสร็จสมบูรณ์ได้ในเวลาอันสั้น

 

วิศวกรที่ปรึกษาเเละผู้ออกเเบบ

  เป็นระบบปรับอากาศที่ออกเเบบมาให้มีชุดภายใน (Indoor unit) เเละ ชุดภายนอก (outdoor) ที่หลากหลายขนาด เเละหลากหลายรูปแบบ สำหรับการใช้งานตามขนาดของอาคาร เเละตามสภาพที่ติดตั้งหลากหลายความยาวของท่อสารทำความเย็น เเละลักษณะอื่นๆของระบบ ช่วยลดข้อจำกัดการออกเเบบสถานที่ให้น้อยลง เเละช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นในการตอบสนองความต้องการของอาคารได้มากขึ้น

 

                                             

 

การประยุกต์ใช้เครื่องภายในกับระบบ VRV VRF

 
1. ชุดภายในเเบบเเขวนฝา 4 ทิศทาง Ceiling Mounted Cassette Type (Multi Flow)

 

 2. ชุดภายในเเบบเเขวนฝา 2 ทิศทาง Ceiling Mounted Cassette Type (Double Flow)

 

3. ชุดภายในเเบบเเขวนฝา1ทิศทาง Ceiling Mounted Cassette Type (Corner Flow)

 

 4. ชุดภายในเเบบฝั่งฝาเพดานชนิดต่อท่อลมรุ่นเพรียวบาง Slim Ceiling Mounted Duct Type

 

 5. ชุดภายในเเบบฝั่งฝาสำหรับเดินท่อดัก Ceiling Mounted Duct Type

 

 6. ชุดภายในเเบบเเขวน Ceiling Suspended Type

 

 7. ชุดภายในติดผนัง Wall Mounted Type

 

8. ชุดภายในตั้งพื้น Floor Standing Type

 

9. ลักษณะการติดตั้งตัวเครื่องภายนอก (Outdoor)


Visitors: 201,953