สัญญาบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ มาตรฐาน ไม่เอาเปรียบ เรียกใช้งานได้ตลอดเวลา

บริการสัญญาบำรุงรักษา มาตรฐาน ไม่เอาเปรียบ เรียกใช้งานได้ตลอดเวลา

เรียกใช้งานได้ตลอดเมื่อคุณต้องการ

  คุณมั่นใจได้เลยว่า เราบริการคุณตลอด 24 ชั่วโมง สายด่วนของเราสามารถเรียกใช้ได้ตลอดเวลา เเละผู้เชี่ยวชาญให้คำเเนะนำเมื่อคุณต้องการ

สัญญาบริการบำรงรักษาที่เหมาะสมกับคุณ

  การบำรุงรักษาที่ดีเป็นการยืดอายุการใช้งานของเครื่องปรับอากาศของให้ยาวนานขึ้นของคุณ ลดการสึกหรอของชิ้นส่วนเเละรักษาอุณหภูมิการทำงานของระบบปรับอากาศไม่ให้สูงเกินมาตรฐานเเละทำงานเต็มประสิทธิภาพ ที่สำคัญ ลดการใช้พลังงานไฟฟ้า เเละค่าใช้จ่ายในการซ่อมเเซม

 

 

 

คุณสามารถเลือกสัญญาบริการตามความต้องการของหน่วยงานของคุณ

1.เงื่อนไขการบริการ

- 2 ครั้ง / ปี (ล้างย่อย) 

- 2 ครั้ง / ปี (ล้างใหญ่) 

 

1.) 2 ครั้ง/ปี(ล้างย่อย)ในการล้างทำความสะอาดฟิลเตอร์กรองอากาศด้วยปั๊มน้ำแรงดันสูง

2.) ตรวจสอบการทำงานของระบบเครื่องปรับอากาศโดยรวมว่าทำงานปกติหรือไม่ เช่น สายไฟฟ้า เสียงการทำงาน พร้อมวัดอุณหภูมิการทำงาน 

ตัวเครื่องภายใน (คอยล์เย็น) และตรวจเช็คสภาพการทำงานโดยรวมของเครื่องภายนอก (คอยล์ร้อน) พร้อมออกใบรายงานการทดสอบในเเต่ละครั้ง
3.) 2 ครั้ง/ปี(ล้างใหญ่)ในการล้างทำความสะอาดตัวเครื่องภายใน (คอยล์เย็น) เเละเครื่องภายนอก (คอยล์ร้อน) ด้วยปั๊มน้ำแรงดันสูงรวมทั้งการล้างทำความสะอาดฟิลเตอร์กรองอากาศ
4.) ตรวจสอบการทำงานของระบบ เช่น วัดเเรงดันการทำงานระบบน้ำยา วัดการใช้กระเเสไฟฟ้า วัดอุณหภูมิการทำงาาน พร้อมออกใบรายงานการทดสอบในเเต่ละครั้งหลังล้างใหญ่
5.) ค่าใช้จ่ายในการให้บริการนี้ จะไม่รวมถึงวัสดุอุปกรณ์และอะไหล่ที่ชำรุดเสียหายและน้ำยาสารทำความเย็น ที่ต้องซ่อมหรือจัดหาให้ใหม่
6.) หากเครื่องปรับอากาศเกิดการชำรุดที่ต้องซ่อม หรือเปลี่ยนใหม่ ผู้รับจ้างจะแจ้งให้เจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างทราบโดยการเสนอราคาค่าใช้จ่ายของอุปกรณ์ อะไหล่ ค่าแรงและสารทำความเย็นโดยไม่มีค่าใช้จ่ายค่าพาหนะ
7.) อุปกรณ์และอะไหล่ที่เปลี่ยน ทางผู้รับจ้างจะจัดหาอุปกรณ์และอะไหล่ที่เป็นผลิตภัณฑ์ เดียวกับที่ชำรุด หรือมีคุณภาพเทียบเท่า
8.) ชิ้นส่วนอุปกรณ์และอะไหล่ที่ชำรุด และไม่สามารถซ่อมใช้งานได้ เมื่อมีการเปลี่ยนใหม่จะคืนชิ้นส่วนที่ชำรุดนั้น ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของผู้ว่าจ้าง  เก็บไว้เป็นหลักฐาน
9.) ทุกครั้งที่ไปดำเนินการบริการตรวจเช็ค ซ่อมแก้ไขหรือเปลี่ยนอุปกรณ์หรืออะไหล่ ทางผู้รับจ้างจะทำรายงานสรุปผลการดำเนินงาน พร้อมทั้งระบุชี้หัวหน้าและจำนวนคนที่ไปดำเนินการให้เจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างทราบ 
10.) ทางผู้รับจ้างจะรับประกันการซ่อม เฉพาะจุดที่ทำการซ่อมเป็นระยะเวลา 60 วัน นับจากวันที่ทำการซ่อมแล้วเสร็จ
11.) ทางผู้รับจ้างจะจัดส่งช่างไปตรวจซ่อม หลังจากที่ได้รับแจ้งปัญหาจากผู้ว่าจ้างและดำเนินการอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะใช้งานได้ตามปกติ และจะรายงานความคืบหน้า ให้ผู้ว่าจ้างทราบทุกระยะ จนกว่าจะแล้วเสร็จใช้งานได้ปกติ
12.) ในกรณีที่จำเป็นต้องใช้ตั้งนั่งร้านหรือในการเข้าบริการทางผู้รับจ้าง ต้องเป็นผู้จัดหาและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
13.) ผู้รับจ้างจะเข้าไปดำเนินการตรวจเช็คภายใน 24 ชั่วโมงอย่างเร็วสุดหรือช้าสุดภายใน 48 ชั่วโมงหลังจากได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้าง 

ตารางเข้าปฎิบัติงานในสัญญาบริการรายปี

จำนวนครั้งเข้าปฎิบัติงาน ครั้งที่ 1 (ล้างใหญ่) ครั้งที่ 2 (ล้างย่อย) ครั้งที่ 3 (ล้างใหญ่) ครั้งที่ 4 (ล้างย่อย)
เครื่องภายใน

-ล้างแผงคอยล์เย็นด้วยปั๊มมแรงดันสูงและเป่าทำความสะอาดด้วยโบลเวอร์

-ล้างฟิลเตอร์กรองอากาศด้วยน้ำและทำความสะอาด

-ถอดหน้ากากมาทำความสะอาด

-วัดอุณหภูมิการทำงานของระบบและตรวจเช็คการทำงาน

-ล้างฟิลเตอร์กรองอากาศด้วยน้ำและทำความสะอาด

-ล้างแผงคอยล์เย็นด้วยปั๊มมแรงดันสูงและเป่าทำความสะอาดด้วยโบลเวอร์

-ล้างฟิลเตอร์กรองอากาศด้วยน้ำและทำความสะอาด

-ถอดหน้ากากมาทำความสะอาด

-วัดอุณหภูมิการทำงานของระบบและตรวจเช็คการทำงาน

-ล้างฟิลเตอร์กรองอากาศด้วยน้ำและทำความสะอาด
ครื่องภายนอก

-ล้างแผงคอยล์ร้อนด้วยปั๊มแรงดันสูงและเป่าทำความสะอาดด้วยโบลเวอร์

-วัดอุณหภูมิการทำงานของระบบ

-วัดกระแสไฟฟ้าทำงานของระบบและตรวจเช็คการทำงาน

-ตรวจเช็คการทำงานของระบบ

-ล้างแผงคอยล์ร้อนด้วยปั๊มแรงดันสูงและเป่าทำความสะอาดด้วยโบลเวอร์

-วัดอุณหภูมิการทำงานของระบบ

-วัดกระแสไฟฟ้าทำงานของระบบและตรวจเช็คการทำงาน

-ตรวจเช็คการทำงานของระบบ
รายงานทดสอบ มี มี มี มี

ดูผลงานที่ผ่านมากรุณาคลิก

ค่าบริการสัญญาบริการต่อปี

ราคาล้างต่อครั้ง
 ประเภทเเอร์   จำนวนชุด  ล้างย่อย ล้างใหญ่
ล้างฟิลเตอร์ ล้างปั๊มแรงดันสูง 
เเบบติดผนัง 0-10  150 บาท 550 บาท

11-30   150 บาท  500 บาท
31-50  100 บาท  500 บาท
51-60  100 บาท  450 บาท
61-100  80 บาท  450 บาท
101 ชุดขึ้นไป  80 บาท  400 บาท
เเบบ 4 ทิศทางเเละเเบบเเขวนใต้ฝ้า 0-10  250 บาท  1300 บาท
  11-30   200 บาท  1200 บาท
31-50   200 บาท 1100 บาท 
 51-60  150 บาท 1000 บาท 
 61-100  150 บาท 1000 บาท 
101 ชุดขึ้นไป 150 บาท 900 บาท
 ดักท์ฝั่งฝ้า  0-10 300 บาท 1400 บาท
11-30  300 บาท 1300 บาท
31-50  250 บาท 1200 บาท
51-60 250 บาท  1200 บาท 
61-100 200 บาท  1100 บาท 
101 ชุดขึ้นไป 200 บาท 1000 บาท
เเบบตู้ตั้งหรือเเพคเกจ  0-10 350 บาท  1800 บาท  
31-50  300 บาท    1500 บาท 
51 ชุดขึ้นไป 300 บาท   1300 บาท 

 หมายเหตู : ราคานี้เป็นราคาในกรุงเทพฯเเละปริมณฑลเท่านั้น ต่างจังหวัดอาจบวกเพิ่มตามระยะทาง

 ดูผลงานที่ผ่านมากรุณาคลิก

 

Visitors: 201,949