การคำนวณโหลดภาระ ในการเลือกขนาดของเครื่องปรับอากาศ

         การเลือกชื้อเครื่องปรับอากาศปัจจัยสำคัญก็คือการเลือกขนาดความสามารถการทำความเย็น BTU (British Thermal Unit) ตัน เท่ากับ 12000 BTU. ให้เหมาะสมกับโหลดภาระในบริเวณห้องที่จะต้องการติดตั้งเพื่อเพิ่มอายุการใช้งานของเครื่องปรับอากาศและประหยัดการใช้พลังงานไฟฟ้า ซึ่งในกรณีที่เลือกขนาดของเครื่องปรับอากาศน้อยกว่าภาระโหลดก็จะทำให้เครื่องปรับอากาศทำงานหนักเเละทำงานตลอด ไม่สามารถทำอุณหภูมิได้ตามที่ต้องการ เเละในกรณีที่เลือกขนาดของเครื่องปรับอากาศมากกว่าภาระโหลด ก็จะทำให้เครื่องตัดต่อการทำงานบ่อย มีผลทำให้ความชื้นในห้องมีปริมาณสูง เเละรู้อึดอัดไม่สบายตัว ดังนั้นการเลือกเครื่องปรับอากาศให้สมดุลกับภาระโหลดเป็นสิ่งที่สำคัญ

Visitors: 201,949