จำหน่าย ออกเเบบ เเละติดตั้ง ดักท์ PID (Pre insulated Duct PID) พร้อมสอนตัดประกอบฟรีหน้าไซต์งาน

 PID ดักท์ เป็นนวัตกรรมใหม่ที่ถูกออกเเบบมาใช้ในระบบส่งลมเย็นหรือลมร้อนในระบบปรับอากาศ ที่มีอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ระหว่าง –50 °Cถึง +140 °C ในสภาวะแวดล้อมทุกประเภท ด้วยการนำฉนวนประสิทธิภาพสูงและวัสดุปิดผิวหน้าที่มีคุณสมบัติป้องกันความชื้นได้ดีที่สุด มาประกอบรวมเป็นแผ่นที่เป็นเนื้อเดียวกัน แผ่นท่อลมชนิดใหม่มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดที่เข้มงวดของอาคารเขียว (green building) เนื่องจากเป็นวัสดุที่คงทน (sustainable) ต้านทานการกัดกร่อน (anti-corrosion) ปราศจากเชื้อแบคทีเรีย (anti-bacteria)น้ำหนักเบา และติดตั้งง่าย

คุณสมบัติ

1. ฟีโนลิคโฟมของเก็คโค มีค่าสัมประสิทธิ์การนำความร้อน และการขยายตัวต่ำกว่าวัสดุฉนวนชนิดอื่น (ค่าสัมประสิทธิ์ดังกล่าวคือ 0.026 W/mK Tested to ASTM C 518) จึงช่วยประหยัดพลังงานได้มากกว่าระบบท่อลมแบบเดิมที่หุ้มด้วยฉนวนใยแก้ว หรือฉนวนยางดำ

2.มีคุณสมบัติในการป้องกันไอน้ำได้ดีที่สุด เนื่องจากประกอบด้วยวัสดุปิดผิวหน้า และฟีโนลิคโฟมเเละแผ่นอลูมิเนียมทั้ง 2ฝั่ง ที่มีปริมาณเซลล์ปิดมาก

3.มีค่าการรั่วไหลของลมและอากาศต่ำกว่าระบบท่อลมสังกะสีแบบเดิมเป็นอย่างมาก ระบบท่อลมPID ที่มีการติดตั้งอย่างถูกต้อง สามารถผ่านข้อกำหนดทางเทคนิคในงานก่อสร้างของท่อลม (Technical Specification for Construction of Air Duct) ทั้งมาตรฐาน JGJ 141 หรือ HVAC DW 144 หรือ SMACNA

4.สามารถใช้เป็นท่อลมที่มีอุณหภูมิระหว่าง -50 °C ถึง +140 °C ได้โดยไม่ทำให้วัสดุที่เป็นฉนวนแปรสภาพ

 

จุดเด่นเมื่อเปรียบเทียบกับท่อลมสังกะสีหุ้มฉนวนเเบบเก่าเเละท่อลมสำเร็จรูป

 
ท่อลมสังกะสี หุ้มฉนวนแบบเก่า ท่อลมสำเร็จรูป (PID) จุดเด่นของเรา (Benefits)
วิธีการตัดประกอบซับซ้อนต้องทำฉนวนที่หน้างาน 100 % เสียเวลามาก น้ำหนักเบา ขนส่ง เคลื่อนย้ายง่าย แผ่นฉนวนสำเร็จรูปจากโรงงาน ประกอบได้ง่าย และรวดเร็ว โดยใช้ระบบหน้าแปลน น้ำหนักเบา ขนส่ง เคลื่อนย้ายง่าย แผ่นฉนวนสำเร็จรูปจากโรงงาน ประกอบได้ง่าย และรวดเร็ว โดยใช้ระบบหน้าแปลนน้ำหนักเบา ขนส่ง เคลื่อนย้ายง่าย แผ่นฉนวนสำเร็จรูปจากโรงงาน ประกอบได้ง่าย และรวดเร็ว โดยใช้ระบบหน้าแปลน
มีจุดเชื่อมต่อ และ ข้อต่อ มากมายทำให้เกิดช่องว่างเป็นจำนวนมากจึงเกิดการรั่วไหลของอากาศสูง

แรงยึดเกาะของโฟมดีกว่าทำให้เกิด ช่องว่างน้อย       

การรั่วไหลของลม และ อากาศที่ลดลง หมายความถึง การประหยัดค่าพลังงานลงและยึดอายุการใช้งาน

คุณภาพขึ้นอยู่กับฝีมือ ความชำนาญ

มีการควบคุมคุณภาพให้ได้มาตรฐานจากโรงงานผลิต

สามารถวางใจได้ว่าเป็นระบบฉนวนที่ไร้ ปัญหา

ฉนวนใยแก้ว หรือ ฉนวนยางดำเป็นวัสดุที่นิ่ม และ เสียหายงาย และไม่ทนแดดทนฝน  มีวัสดุปิดผิวหน้าที่แข็งแรง และ คงทนถาวรสามารถใช้ได้ทั้งภายในและ        ภายนอกอาคาร ตัดปัญหาเรื่องความเสียหายที่หน้างาน และ มีอายูการใช้งานยาวนาน
ต้องมีการตรวจสอบ ปรับปรุง และ ดูแลรักษา อย่างสม่ำเสมอ ไม่ต้องบำรุงรักษา ประหยัดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา
เกิดมลพิษทางเสียงเนื่องจากเสียงดังรบกวนที่เกิดขึ้นจากการเคาะหรือ ตีแผ่นโลหะเพื่อทำท่อลม เกิดเสียงดังรบกวนน้อยมากในระหว่าง การตัด ประกอบ และติดตั้งระบบตั้ง ระบบท่อลม ทำให้สภาวะแวดล้อมที่หน้างานดีขึ้น และมีเสียงรบกวนการทำงาน
เศษใยแก้ว หรือ เศษของฉนวนอาจ จะหลุดเข้าไปในกระแสลม ทำให้เกิดการระคายเครื่องที่ผิวหนัง และเป็นอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจของมนุษย์ เมื่อใช้ระบบ PID ลมที่ออกมานั้นไร ฝุ่น คุณภาพของลม และ อากาศที่ดีกว่า หมายถึงจำนวน “อาคารเป็นพิษ” ลดลง
ฉนวนใยแก้วมีคุณสมบัติเป็นเซลล์เปิดทำให้ง่ายต่อการซึมซับความชื้นเข้ามาในตัวฉนวน จึงต้องมีการเพิ่มตัวกันไอน้ำ ด้วยการเคลือบ หรือ หุ้ม ฉนวนที่เป็นเซลล์ปิดยึดเกาะอย่างแนบแน่น กับวัสดุปิดผิวหน้าอลูมิเนียม ด้วยกระบานการผลิตอย่างต่อเนื่องจากโรงงาน ช่วยลดโอกาส ในการซึมซับความชื่น และ ไอน้ำ เมื่อไม่มีการซึมซับความชื่น หมายความว่า ระบบฉนวนสามารถทำหน้าที่อย่างเต็มที่และยาวนาน
ฉนวนใยแก้ว และ ฉนวนยางดำมักจะไหม้ไฟ และ ทำให้เกิดควันไฟอย่างมากในขณะที่ถูกเผาไหม้ เกิดควันน้อยมากเมื่อมีการเผาไหม้สามารถผ่าการทดสอบที่เข้มงวดของมาตรฐานระดับโลก มีความสบายใจในเรื่องความปลอดภัยทางด้านอัคคีภัย

ราคาเเผ่น PID เเละอุปกรณ์

 รหัส         ผลิตภัณฑ์                                รูปภาพ                       ราคา (บาท)
 PID1

เเผ่น PID (ยาว 3.9 เมตร กว้าง 1.2 เมตร ความหนา 20 มิลลิเมตร (Inter Cool) ยกเลิกขาย

เคลือบเเผ่นอลูมิเนียม (Double-sided Aluminium Foil)  2 ข้าง หนา 0.08 มิลลิเมตร 

     1,550 บาท/แผ่น 
 PID2

เเผ่น PID (ยาว 3.9 เมตร กว้าง 1.2 เมตร ความหนา 20 มิลลิเมตร (Logo-DUCT EXCELL)

เคลือบเเผ่นอลูมิเนียม (Double-sided Aluminium Foil)  2 ข้าง หนา 0.08 มิลลิเมตร

  1,650 บาท/แผ่น
PID3 PVC  H-Flange (ยาว 4 เมตร)    170 บาท/เส้น
PID4 PVC  F-Flange (ยาว 4 เมตร)     170 บาท/เส้น
 PID5 PVC  U-Flange (ยาว 4 เมตร)    170 บาท/เส้น
 PID6 กาวติดเเผ่น PID Fire Proof Glue (15 Kg)    3200 บาท/ถัง
 PID7 PVC Flange (ยาว 4 เมตร)     170 บาท/เส้น
 PID8 Branch Flange (ยาว 4 เมตร)    170 บาท/เส้น
 PID9 อุปกรณ์ป้องกันมุม (Corner cover)
 10 บาท/อัน
PID10 PVC Bayonet (ยาว 4 เมตร)  140 บาท/เส้น
PID11 GI Shape disk  14 บาท/อัน
PID12 ชุดเครื่องมือ (Tool Box) 27000 บาท/ชุด
PID13 GI-Plate  Angle    9 บาท/อัน
PID14 GI Stiffener Tube (ยาว 6 เมตร) 320 บาท/เส้น
PID15 PVC Inflated Plug (ยาว 3 เมตร) 170 บาท/เส้น


 


Pre-Insulated Duct Panel (PID Panel)


ผลของการทดสอบการลามไฟ (Test report and Certificate)คุณสมบัติแผ่น PID ติดตั้งภายนอก (Outside)


คุณสมบัติแผ่น PID ป้องกันแบคทีเรีย (ฺฺBacteria)

Visitors: 201,953