สารทำความเย็น R32 เจเนอเรชั่นใหม่เพื่อรักษาสิ่งเเวดล้อมเเละการประหยัดพลังงาน

เป็นมิตรต่อสิ่งเเวดล้อม

ไม่ทำลายชั้นโอโซนในบรรยากาศโลก

พิธิสารมอนทรีออลว่าด้วยสารทำลายชั้นบรรยากาศโอโซน ถูกกำหนดขี้นเพื่อควบคุม ยับยั้ง เเละรณรงค์ให้ลดการผลิตเเละการใช้สารทำลายชั้นบรรรยากาศโอโซน ซึ่งประกอบด้วยสารทำความเย็นประเภท CFC เเละ HCFC ดังนั้นเพื่อรักษาชั้นบรรยากาศโอโซนที่เริ่มจะสูญสลายไป เนื่องจากสารเหล่านี้ สารทำความเย็นประเภท HFC จึงถูกนำมาใช้ทดเเทนเพื่อลดการทำลายชั้นโอโซนให้เท่ากับ 0

ลดการเกิดภาวะโลกร้อนจากก๊าซเรือนกระจก

พิธีสารเกียวโต ได้ลงมติยอมรับในปี 1997 เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งเป็นสาเหตุก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ก๊าซเรือนกระจกประกอบด้วยคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ไฮโดรฟลูโรคาร์บอน (HFCs) สารไฮโดรคลอโรฟลูโรคาร์บอน (HCFCs) คลอโรฟลูโรคาร์บอน (CFCs) เเละสารอื่นๆอีกมากมาย สารเเต่ละประภทก็จะมีผลตอสภาวะโลกร้อนเเตกต่างกันไป จึงมีการเปรียบเทียบผลกระทบต่อสภาวะโลกร้อนของเเต่ละสารโดยใช้ค่าศักยภาพที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อน GWP (Global Warming Potentials) ค่า GWP ที่น้อยย่อมหมายถึง ส่งผลต่อภาวะโลกร้อนที่น้อยเช่นกัน

เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศจำเป็นเร่งด่วนเพื่อหาสารทำความเย็น ที่มีค่าศักยภาพที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนต่ำกว่า R-410A (HFC) ในขณะเดียวกันยังต้องใช้พลังงานต่ำ ก่อให้เกิดคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) น้อยลง ไดกิ้นจึงได้ริเริ่มนำสารทำความเย็นเจเนอเรชั่นใหม่ R-32 มาเพื่อใช้กับเครื่องปรับอากาศสำหรับที่พักอาศัยเป็นครั้งเเรก

เปรียบเทียบคุณสมบัติของสารทำความเย็น

ประหยัดพลังงาน

 

Visitors: 201,949