รับสอนติดตั้ง ซ่อม แอร์ ทุกประภทตามมารฐานศูนย์บริการ รับประกันสามารถนำไปประกอบอาชีพได้

จากประสบการณ์ที่อยู่ในวงการระบบเครื่องปรับอากาศโดยตรง จึงมีไอเดียที่จะถ่ายทอดประสบการณ์เเละความรู้ให้ท่านที่สนใจเเละมีใจรัก ในอาชีพ ติดตั้ง ซ่อมเครื่องปรับอากาศจริงๆ เเละทางเรารับประกันว่าท่านสามารถนำไปประกอบอาชีพได้อย่างเเน่นอน

1. ทฤษฎีเเละหลักการทำงานของระบบปรับอากาศเบื้องต้น

2. การคำนวณโหลดเบื้องต้นเเละการเลือกขนาดของเครื่องปรับอากาศให้เหมาะสมกับห้อง

3. หลักการเลือกขนาดของสายไฟฟ้าเเละเบรกเกอร์เเละข้อกำหนดในการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

4. การติดตั้งระบบเครื่องปรับอากาศพร้อมทดสอบการทำงาน

5. การบำรุงรักษา, การล้าง เเละซ่อมของเครื่องปรับอากาศ

 

 

 

 

 

หลักสูตรที่ทำการเปิดสอน

1. หลักสูตรเครื่องปรับอากาศบ้านพักอาศัยเเละเชิงพานิชย์ (Residential and light commercial) ราคา 7,500 บาท ระยะเวลา 3 วัน

 

เนื้อหา       ระยะเวลา        
1.ทฤษฎีเเละหลักการทำงานของระบบปรับอากาศเบื้องต้น   1 วัน    
-หลักการทำงานของเครื่องปรับอากาศเบื้องต้น
-หน้าที่เเละหลักการทำงานของชิ้นส่วนประกอบ
- หลักการทำงานของเครื่องปรับอากาศระบบอินเวอร์เตอร์
2.การคำนวณโหลดเบื้องต้นเเละการเลือกขนาดของเครื่อง ปรับอากาศ
-ความสัมพันธ์ดหลดภาระการทำความเย็น
-มาตรฐานของเครื่องปรับอากาศในประเทศไทย
3.การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ  1 วัน
-การเตรียมอุปกรณ์เครื่องมือ
-ข้อจำกัดในการติดตั้งเเละการเลือกประเภทของเครื่องปรับอากาศ
-หลักการเลือกขนาดของสายไฟฟ้าเเละเบรกเกอร์
-หลักการเชื่อมท่อทองเเดงและการดัดท่อ
-การติดตั้งเครื่องปรับอากาศเเละทดสอบการทำงาน
4.การบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ          1 วัน          
-การล้างเครื่องปรับอากาศตามมาตรฐาน
-ทดสอบระบบน้ำยาสารทำความเย็น
-การวิเคราะห์ปัญหาด้วยรหัสปัญหาจากรีโมท
-การวิเคราะห์ปัญหาจากอุปกรณ์ทำงานบกพร่อง
-หลักการวัดตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องปรับอากาศ
5.การประเมินราคาเเละค่าเเรง
-ราคาติดตั้ง
-ราคาล้าง
-ราคาซ่อมเเละค่าเเรงเปลี่ยนอะไหล่
6.จรรยาบรรณช่างเครื่องปรับอากาศ
-มารยาทเข้าบริการลูกค้า
-จรรยาบรรณ

 

Visitors: 201,951