ราคาเครื่องปรับอากาศระบบ VRV DAIKIN

1. ราคาเครื่องภายใน (Indoor unit)

เเบบเเขวนฝ้ากระจ่ายลมรอบทิศทางเเละมีเซ็นเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหว

Ceiling Mounted Cassette (Round Flow with Sensing) Type

ชื่อรุ่น รายละเอียด ประสิทธิภาพ BTU ราคา (บาท)
FXFQ25SVM REFNET JOINT + BUILT IN DRAIN PUMP 9,600 36,450
FXFQ32SVM REFNET JOINT + BUILT IN DRAIN PUMP 12,300 37,125
FXFQ40SVM REFNET JOINT + BUILT IN DRAIN PUMP 15,400 39,375
FXFQ50SVM REFNET JOINT + BUILT IN DRAIN PUMP 19,100 30,206
FXFQ63SVM REFNET JOINT + BUILT IN DRAIN PUMP  24,200 41,175
FXFQ80SVM REFNET JOINT + BUILT IN DRAIN PUMP 30,700 45,150
FXFQ100SVM REFNET JOINT + BUILT IN DRAIN PUMP 38,200 45,975
FXFQ125SVM REFNET JOINT + BUILT IN DRAIN PUMP 47,800 46,800

เเบบเเขวนฝ้ากระจ่ายลมรอบทิศทาง

Ceiling Mounted Cassette (Round Flow) Type

ชื่อรุ่น รายละเอียด ประสิทธิภาพ BTU ราคา (บาท)
FXFQ25LV2S REFNET JOINT + BUILT IN DRAIN PUMP 9,600 32,850
FXFQ32LV2S REFNET JOINT + BUILT IN DRAIN PUMP 12,300 33,450
FXFQ40LV2S REFNET JOINT + BUILT IN DRAIN PUMP 15,400 35,400
FXFQ50LV2S REFNET JOINT + BUILT IN DRAIN PUMP 19,100 36,225
FXFQ63LV2S REFNET JOINT + BUILT IN DRAIN PUMP  24,200 36,975
FXFQ80LV2S REFNET JOINT + BUILT IN DRAIN PUMP 30,700 40,425
FXFQ100LV2S REFNET JOINT + BUILT IN DRAIN PUMP 38,200 41,175
FXFQ125LV2S REFNET JOINT + BUILT IN DRAIN PUMP 47,800 41,850

 เเบบเเขวนฝ้ากระจ่ายลม 4 ทิศทาง

Ceiling Mounted Cassette (Compact Multi Flow) Type

ชื่อรุ่น รายละเอียด ประสิทธิภาพ BTU ราคา (บาท)
FXFQ25LV2S REFNET JOINT + BUILT IN DRAIN PUMP  7,500  32,025
FXFQ32LV2S REFNET JOINT + BUILT IN DRAIN PUMP  9,600  32,850
FXFQ40LV2S REFNET JOINT + BUILT IN DRAIN PUMP  12,300  33,450
FXFQ50LV2S REFNET JOINT + BUILT IN DRAIN PUMP  15,400  35,400
FXFQ63LV2S REFNET JOINT + BUILT IN DRAIN PUMP  19,100  36,225

 เเบบเเขวนฝ้ากระจ่ายลม 1 ทิศทาง

Ceiling Mounted Cassette Corner Type

ชื่อรุ่น รายละเอียด ประสิทธิภาพ BTU ราคา (บาท)
FXKQ25MAVE REFNET JOINT + BUILT IN DRAIN PUMP  9,600 39,450
FXKQ32MAVE REFNET JOINT + BUILT IN DRAIN PUMP 12,300 40,125
FXKQ40MAVE REFNET JOINT + BUILT IN DRAIN PUMP 15,400  40,800
FXKQ63MAVE REFNET JOINT + BUILT IN DRAIN PUMP 24,200  45,075

 เเบบเเขวนใต้ฝ้า

Ceiling Suspended Type

ชื่อรุ่น รายละเอียด ประสิทธิภาพ BTU ราคา (บาท)
FXHQ32MAVS REFNET JOINT 12,300 27,600
FXHQ63MAVS REFNET JOINT 24,200 30,600
FXHQ100MAVS REFNET JOINT 38,200 34,125

 เเบบดักท์ฝั่งฝ้าเเบบบาง

Slim Ceiling Mounted Duct Type

ชื่อรุ่น รายละเอียด ประสิทธิภาพ BTU ราคา (บาท)
FXDQ20SPV1 REFNET JOINT  7,500  20,400
FXDQ25SPV1 REFNET JOINT 9,600  20,775
FXDQ32SPV1 REFNET JOINT 12,300  21,300
FXDQ40SPV1 REFNET JOINT 15,400  25,275
FXDQ50SPV1 REFNET JOINT 19,100    26,250 
FXDQ63SPV1 REFNET JOINT 24,200  28,800

เเบบดักท์ฝั่งฝ้า

Ceiling Mounted Duct Type


ชื่อรุ่น รายละเอียด ประสิทธิภาพ BTU ราคา (บาท)
FXMQ20PVES REFNET JOINT + BUILT IN DRAIN PUMP 7,500 25,050
FXMQ25PVES REFNET JOINT + BUILT IN DRAIN PUMP 9,600 25,500
FXMQ32PVES REFNET JOINT + BUILT IN DRAIN PUMP 12,300 26,100
FXMQ40PVES REFNET JOINT + BUILT IN DRAIN PUMP 15,400 27,525
FXMQ50PVES REFNET JOINT + BUILT IN DRAIN PUMP 19,100 28,125
FXMQ63PVES REFNET JOINT + BUILT IN DRAIN PUMP 24,200 29,775
FXMQ80PVES REFNET JOINT + BUILT IN DRAIN PUMP 30,700 34,575
FXMQ100PVES REFNET JOINT + BUILT IN DRAIN PUMP 38,200 36,750
FXMQ125PVES REFNET JOINT + BUILT IN DRAIN PUMP 47,800 38,475
FXMQ140PVES REFNET JOINT + BUILT IN DRAIN PUMP 54,600 40,425
FXMQ200MVES REFNET JOINT 76,400 64,125
FXMQ250MVES REFNET JOINT 95,500 67,875

 เเบบเเขวนฝ้ากระจ่ายลม 2 ทิศทาง

Ceiling Mounted Cassette (Double Flow) Type

ชื่อรุ่น รายละเอียด ประสิทธิภาพ BTU ราคา (บาท)
FXCQ20MVE REFNET JOINT + BUILT IN DRAIN PUMP 7,500 32,100
FXCQ25MVE REFNET JOINT + BUILT IN DRAIN PUMP 9,600 32,700
FXCQ32MVE REFNET JOINT + BUILT IN DRAIN PUMP 12,300 33,300
FXCQ40MVE REFNET JOINT + BUILT IN DRAIN PUMP 15,400 36,675
FXCQ50MVE REFNET JOINT + BUILT IN DRAIN PUMP 19,100 37,200
FXCQ63MVE REFNET JOINT + BUILT IN DRAIN PUMP 24,200 39,375
FXCQ80MVE REFNET JOINT + BUILT IN DRAIN PUMP 30,700 49,875
FXCQ125MVE REFNET JOINT + BUILT IN DRAIN PUMP 47,800 52,050

 เเบบติดผนัง

Wall Mounted Type

ชื่อรุ่น รายละเอียด ประสิทธิภาพ BTU ราคา (บาท)
FXAQ20PVES REFNET JOINT   7,500  21,750
FXAQ25PVES REFNET JOINT   9,600  22,275
FXAQ32PVES REFNET JOINT  12,300  22,875
FXAQ40PVES REFNET JOINT  15,400  23,175
FXAQ50PVES REFNET JOINT   19,100  23,550
FXAQ50PVES REFNET JOINT  24,200  24,150

 เเบบตั้งพื้น

Floor Standing Type

ชื่อรุ่น รายละเอียด ประสิทธิภาพ BTU ราคา (บาท)
FXLQ20MAVE REFNET JOINT   7,500  24,975
FXLQ25MAVE REFNET JOINT   9,600  26,175
FXLQ32MAVE REFNET JOINT  12,300  27,900
FXLQ40MAVE REFNET JOINT  15,400  28,425
FXLQ50MAVE REFNET JOINT   19,100  30,000
FXLQ63MAVE REFNET JOINT  24,200  31,500

 เเบบตั้งพื้นสำหรับ Built in

Concealed Floor Standing Type

ชื่อรุ่น รายละเอียด ประสิทธิภาพ BTU ราคา (บาท)
FXNQ20MAVE REFNET JOINT   7,500  21,900 
FXNQ25MAVE REFNET JOINT   9,600  22,350
FXNQ32MAVE REFNET JOINT  12,300  23,175
FXNQ40MAVE REFNET JOINT  15,400  24,000
FXNQ50MAVE REFNET JOINT   19,100  25,050
FXNQ63MAVE REFNET JOINT  24,200  26,100

 เเบบตั้งพื้นชนิดต่อกับดักท์

Floor Standing Duct Type

ชื่อรุ่น รายละเอียด ประสิทธิภาพ BTU ราคา (บาท)
FXVQ125MY1 REFNET JOINT  47,800  888,000
FXVQ200MY1 REFNET JOINT  76,400 98,400
FXVQ250MY1 REFNET JOINT 95,500 103,200
FXVQ400MY1 REFNET JOINT 154,000 132,000
FXVQ500MY1 REFNET JOINT  191,000 148,000
FXVQ500MY16 REFNET JOINT 191,000  162,800

 หมายเหตุ : ทุกรุ่นขายพร้อมรีโมทคอนโทรลเเบบมีสาย (BRC1E62)

 2. ราคาเครื่องภายนอก VRV IV (Outdoor unit)


HP  รายละเอียด ประสิทธิภาพ BTU Power consumption (kw) ราคา (บาท)
6 RXQ6TY1 54,600 3.63 117,600
8 RXQ8TY1 76,400 5.21 151,900
10 RXQ10TY1 95,500 7.29 216,300
12 RXQ12TY1 114,000 9.01 173,040
14 RXQ14TY1 136,000 10.9 242,080
16 RXQ16TY1 154,000 13.0  277,040
18 RXQ8TY1+ RXQ10TY1 172,000 12.5 329,760
20 RXQ8TY1+ RXQ12TY1 191,000 14.2 357,920
22 RXQ8TY1+ RXQ14TY1 213,000 16.1 398,800
24 RXQ10TY1+ RXQ14TY1 232,000 18.2 420,720
26 RXQ12TY1+ RXQ14TY1 251,000 19.9 448,880
28 RXQ14TY1+ RXQ14TY1 273,000 21.8 489,760
30 RXQ14TY1+ RXQ16TY1 290,000 23.9 524,720
32 RXQ14TY1+ RXQ18TY1 307,000 26.3 535,840
34 RXQ10TY1+ RXQ12TY1+ RXQ12TY1 324,000 25.3 586,640
36 RXQ12TY1+ RXQ12TY1+ RXQ12TY1 345,000 27.0 614,800
38 RXQ8TY1+ RXQ12TY1+ RXQ18TY1 362,000 29.6 651,680
40 RXQ12TY1+ RXQ12TY1+ RXQ16TY1 382,000 31.0 690,640
42 RXQ12TY1+ RXQ14TY1+ RXQ16TY1 406,000 32.9 732,520
44 RXQ12TY1+ RXQ16TY1+ RXQ16TY1 423,000 35.0 766,480
46 RXQ14TY1+ RXQ14TY1+ RXQ18TY1 444,000 37.2 783,520
48 RXQ14TY1+ RXQ16TY1+ RXQ18TY1 461,000 39.3 818,480
50 RXQ14TY1+ RXQ18TY1+ RXQ18TY1 478,000 41.7 829,600
52 RXQ16TY1+ RXQ18TY1+ RXQ18TY1 495,000 43.8 864,560
54 RXQ18TY1+ RXQ18TY1+ RXQ18TY1 512,000 46.2 875,680
56 RXQ18TY1+ RXQ18TY1+ RXQ20TY1 532,000 48.8 916,080
58 RXQ18TY1+ RXQ20TY1+ RXQ20TY1 553,000 51.4 956,480
60 RXQ20TY1+ RXQ20TY1+ RXQ20TY1 573,000 54.0 996,880

 

Visitors: 201,951