ราคาเครื่องปรับอากาศระบบ VRF (SMMS-8) TOSHIBA

ทำไม่ต้องเลือกใช้ VRF รุ่น SMMS 8 TOSHIBA

  

 1. ประสิทธิภาพ (Efficiency)
VRF TOSHIBA รุ่น SMMS8 ได้มีการออกเเบบตัวโครงใหม่เเละรูปแบบแผงคอยล์ (Heat exchanger) โดยจัดวางกับโครงสร้างใหม่ให้มีพื้นที่ในการระบายความร้อนทั้ง 4 ด้าน เเละรวมทั้งมีหัวใจหลักคือคอมเพรสเซอร์อินเวอร์ที่เลือกใช้ (Twin rotary compressor inverter) ที่มีการออกเเบบ stage van เเยกเป็นอิสระเพื่อลดหน้าสัมผัสกับตัว roller ลดการสึกหรอ ใช้พลังงานไฟฟ้าน้อย ทำให้ COP/ EER ที่สูงที่การทำงาน 100% เเละการทำงานที่ Part load 50% เเละมีการออกเเบบระบบการจัดการน้ำมันคอมเพรสเซอร์ใหม่ (New oil management) ทำให้ยืนอายุใช้งานคอมเพรสเซอร์ เเละมีการออกเเบบใช้สารทำความเย็นไปหล่อเย็นตัว Heat sink ของชุดบอร์ดไดรท์ คอมเพรสเซอร์ (Compressor) เเละ มอเตอร์พัดลม (Fan motor)

1. ราคาเครื่องภายนอก (Outdoor unit)

HP  รายละเอียด                ประสิทธิภาพ BTU    EER     Power consumption (kw)   ราคา (บาท) 
8 MMY-MUP0801T8P-T 76,400  17.78 4.30 172500
10 MMY-MUP1001T8P-T 95,500  8.00 6.21 176250
12 MMY-MUP1201T8P-T 114,300  15.01 7.61 180000
14 MMY-MUP1401T8P-T 136,400  13.20 10.34 213750
14 MMY-MUP14A1T8P-T 136,400 15.76 8.66 236250
16 MMY-MUP1601T8P-T 154,000 14.47 10.61 247500
18 MMY-MUP1801T8P-T 172,000 13.41 12.82 273750
20 MMY-MUP2001T8P-T 191,000 12.93 14.78 277500
22 MMY-MUP2201T8P-T 210,000 12.42 16.92 292500
24 MMY-MUP2401T8P-T 228,600 11.23 20.36 307500
26 MMY-MUP2601T8P-T 250,000 10.58 23.55 318750
28 MMY-UP2811T8P-T (14+14) 272,800 13.20 20.68 427500
30 MMY-UP3011T8P-T (18+12) 290,400 14.01 20.43  453750
32 MMY-UP3211T8P-T (20+12) 308,000  13.64  22.39  457500
34 MMY-UP3411T8P-T (22+12)  326,000  13.22  24.51 472500
36 MMY-UP3611T8P-T (24+12) 344,000  12.26  27.97  487500
38 MMY-UP3811T8P-T (26+12) 364,000  11.66  31.16  498750 
40 MMY-UP4011T8P-T (26+14) 382,000  11.38  33.89  532500 
42 MMY-UP4211T8P-T (22+20)  401,000  12.65 31.68  570000 
44 MMY-UP4411T8P-T (22+22)  420,000 12.42  33.8  585000 
46 MMY-UP4611T8P-T (24+22)  444,400  11.77  37.26  600000 
48 MMY-UP4811T8P-T (24+24) 462,000 11.23  40.72  615000
50 MMY-UP5011T8P-T (26+24)  480,000  10.88  43.91 626250 
52 MMY-UP5211T8P-T (26+26) 498,000  10.58  47.1  637500 
54 MMY-UP5411T8P-T (22+20+12)  516,000  13.11 39.29  750000 
56 MMY-UP5611T8P-T (22+22+12)  535,000  12.89  41.41  765000
58 MMY-UP5811T8P-T (24+22+12)  554,000  12.32  44.87  780000 
60 MMY-UP6011T8P-T (24+24+12) 574,000  11.83 48.33 795000
62 MMY-UP6211T8P-T (24+24+14) 593,000 11.63 51.06 828750
64 MMY-UP6411T8P-T (26+26+12) 612,000 11.19 54.71 817500
66 MMY-UP6611T8P-T (22+22+22) 631,000 12.42 50.7 877500
68 MMY-UP6811T8P-T (24+24+20) 650,000 11.68 55.5 892500
70 MMY-UP7011T8P-T (24+24+22) 669,000 11.58  57.62 907500
72 MMY-UP7211T8P-T (24+24+24) 686,000 11.23 61.08 922500


-รับระกันคอมเพรสเซอร์ 7 ปี และอะไหล่อื่นๆ 2 ปี
-ติดตั้งตามมาตรฐานโรงงานกำหนดเพื่อรองรับการรับประกัน
-รับระกันงานติดตั้ง 1 ปี

2. ราคาเครื่องภายใน (Indoor unit)

เเบบ 4 ทิศทาง (4 Way Cassette Type)

ชื่อรุ่น รายละเอียด ประสิทธิภาพ BTU ราคา (บาท)
MMU-AP0094HP-T REFNET JOINT + BUILT IN DRAIN PUMP 9,600  29,750
MMU-AP0124HP-T REFNET JOINT + BUILT IN DRAIN PUMP 12,300 30,800
MMU-AP0154HP-T REFNET JOINT + BUILT IN DRAIN PUMP 15,400 31,150
MMU-AP0184HP-T REFNET JOINT + BUILT IN DRAIN PUMP 19,100 31,850
MMU-AP0244HP-T REFNET JOINT + BUILT IN DRAIN PUMP  24,200 32,200
MMU-AP0274HP-T REFNET JOINT + BUILT IN DRAIN PUMP 27,300 32,900
MMU-AP0304HP-T REFNET JOINT + BUILT IN DRAIN PUMP 30,700 33,600
MMU-AP0364HP-T REFNET JOINT + BUILT IN DRAIN PUMP 38,200 34,300
MMU-AP0484HP-T REFNET JOINT + BUILT IN DRAIN PUMP 47,800 36,050
MMU-AP0564HP-T REFNET JOINT + BUILT IN DRAIN PUMP 54,600 36,400

เเบบเเขวนใต้ฝ้า (Ceiling Suspended Type)

ชื่อรุ่น รายละเอียด ประสิทธิภาพ BTU ราคา (บาท)
MMC-AP0157HP-T REFNET JOINT 15,300  28,700
MMC-AP0187HP-T REFNET JOINT 19,100 29,050
MMC-AP0247HP-T REFNET JOINT 24,200 29,750
MMC-AP0277HP-T REFNET JOINT 27,200 30,100
MMC-AP0367HP-T REFNET JOINT 38,200 33,250
MMC-AP0487HP-T REFNET JOINT 47,800 34,300
MMC-AP0567HP-T REFNET JOINT 54,600 35350

เเบบดักท์ฝั่งฝ้า (Ceiling Mounted Duct Type)

ชื่อรุ่น รายละเอียด ประสิทธิภาพ BTU ราคา (บาท)
 MMD-AP0076BHP-T REFNET JOINT + BUILT IN DRAIN PUMP  7,500 24,850
 MMD-AP0096BHP-T REFNET JOINT + BUILT IN DRAIN PUMP  9,600 25,200
 MMD-AP0126BHP-T REFNET JOINT + BUILT IN DRAIN PUMP  12,300 25,550
 MMD-AP0156BHP-T REFNET JOINT + BUILT IN DRAIN PUMP  15,400 25,900
 MMD-AP0186BHP-T REFNET JOINT + BUILT IN DRAIN PUMP  19,100 26,250
 MMD-AP0246BHP-T REFNET JOINT + BUILT IN DRAIN PUMP  24,200 28,350
 MMD-AP0276BHP-T REFNET JOINT + BUILT IN DRAIN PUMP  27,300 28,700

เเบบดักท์ฝั่งฝ้า Ceiling Mounted Duct Type

ชื่อรุ่น รายละเอียด ประสิทธิภาพ BTU ราคา (บาท)
 MMD-AP0306BHP-T REFNET JOINT + BUILT IN DRAIN PUMP  30,700 29,400
 MMD-AP0366BHP-T REFNET JOINT + BUILT IN DRAIN PUMP  38,200 31,850
 MMD-AP0486BHP-T REFNET JOINT + BUILT IN DRAIN PUMP  47,800 32,200
 MMD-AP0566BHP-T REFNET JOINT + BUILT IN DRAIN PUMP  54,600 33250
 MMD-AP0724H-E REFNET JOINT   76,400 100,100
 MMD-AP0964H-E REFNET JOINT   95,500 102,900

 เเบบ 1 ทิศทาง (ๅ Way Cassette Type)

ชื่อรุ่น รายละเอียด ประสิทธิภาพ BTU ราคา (บาท)
MMU-UP0071YHP-T REFNET JOINT  7,500  21,700
MMU-UP0091YHP-T REFNET JOINT  9,600   22400
MMU-UP0121YHP-T REFNET JOINT 12,300  23,100
MMU-UP0151SH-E REFNET JOINT  15,400  23,800
MMU-UP0181SH-E REFNET JOINT   19,100  24,500
MMU-UP0241SH-E REFNET JOINT  24,200   25,200


เเบบติดผนัง (Wall Mounted Type)

ชื่อรุ่น รายละเอียด ประสิทธิภาพ BTU ราคา (บาท)
MMK-AP0073H-T REFNET JOINT  7,500  21,700
MMK-AP0093H-T REFNET JOINT  9,600   22400
MMK-AP0123H-T REFNET JOINT 12,300  23,100
MMK-AP0153H-T REFNET JOINT  15,400  23,800
MMK-AP0183H-T REFNET JOINT   19,100  24,500
MMK-AP0243H-T REFNET JOINT  24,200   25,200

 หมายเหตุ : ทุกรุ่นขายพร้อมรีโมทคอนโทรลเเบบมีสาย (BRC-AMSU51-ES) เเละไร้สาย

 

Visitors: 201,949