บริการล้างเครื่องปรับอากาศระบบ VRF โรงงานไฟฟ้าแรงสูงไทรน้อย 160 เครื่อง (สัญญาบริการรายปี)

1. อาคาร บำรุงรักษาเครื่องกล (ท.0012) บริการล้างเครื่องปรับอากาศระบบ VRF จำนวน 68 เครื่อง 

2. อาคาร ทดสอบเครื่องกล (ท.0010) บริการล้างเครื่องปรับอากาศระบบ VRF จำนวน 27 เครื่อง

3. อาคาร กังหันก๊าซและดีเซล (ท.0007) บริการล้างเครื่องปรับอากาศ จำนวน 34 เครื่อง

4. อาคาร บริการอะไหล่กังหันก๊าซ 1 (ท.0006) บริการล้างเครื่องปรับอากาศ จำนวน 19 เครื่อง

5. อาคาร บริการอะไหล่กังหันก๊าซ 2 (ท.0008) บริการล้างเครื่องปรับอากาศ จำนวน 16 เครื่อง

6. อาคาร เครื่องมือ อบค. (ท.0011) บริการล้างเครื่องปรับอากาศ จำนวน 16 เครื่อง

7. อาคาร นันทนาการ อบค. (ต.0017) บริการล้างเครื่องปรับอากาศ จำนวน 4 เครื่อง

 

Visitors: 201,951