ออกเเบบ AHU (Air Handling) กับระบบ VRF เพื่อประหยัดการใช้พลังงาน

ระบบ VRV/VRF  ปัจจุบันได้รับความนิยมกันเเพร่หลาย เนื่องจากเป็นระบบเครื่องปรับอากาศที่มีเทคโนโลยีใหม่ เเละเน้นการประหยัดพลังงาน จึ่งนิยมเเพร่หลายทั้งบ้านพักอาศัย (Residential) สำนักงาน (Office) โรงเรียน โรงพยาบาล เเละโรงงาน เเต่เมื่อประยุกใช้ (Apply) AHU กับระบบ VRV/VRF นั้นมีข้อจำกัดเรื่องขนาดความเย็น ดังนั้นการที่จะต่อ AHU (Air Handling Unit) ที่มีขนาด 300000 - 500000 BTU ต้องใช้ DX - KIT เพื่อเชื่อมต่อระบบ VRV/VRF โดยสามารถเลือกใช้ AHU อยู่ยี่ห้อ (BRAND) ต่างๆได้

1. การต่อระบบ AHU กับระบบ VRV/VRF2. การต่อระบบ AHU ผสมกับเเฟนคอยล์มาตรฐาน (FCU Standards) กับระบบ VRV/VRF
     

3. ชนิดของ AHU ที่ต่อกับระบบ VRV/VRF
ผลงานที่ผ่านมา (Job refrernce)


1. AHU (Robatherm) + VRF
   
   

Visitors: 173,053