หล่อเเย็นชิลเลอร์อินเวอร์เตอร์ (Air cool Chiller inverter) สำหรับหล่อเย็นเครื่องจักร (Coolant)

  • ทางบริษัทได้คิดคันนวัตกรมระบบหล่อเย็นชิลเลอร์เเบบอินเวอร์เตอร์ (Coolant chiller Inverter) ที่ระบายความร้อนด้วย (Air cool) สำหรับการทำน้ำเย็น (water cool) เพื่อใช้ในระบบปรับอากาศเเละหล่อเย็นเครื่องจักรให้กับเครื่องจักร (Coolant) โดยระบบชิลเลอร์เเบบอินเวอร์จะหยัดการใช้พลังงานไฟฟ้า โดยเราใช้คอมเพรสเซอร์เเบบชนิดดีซีทวินโรตารี่อินเวิร์ทเตอร์ (DC Twin Rotary Inverter Compressor) โดยใช้เทคโนโลยีอินเวอร์เตอร์โตชิบา (Inverter TOSHIBA) สามารถประหยัดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้มากกว่า 40% เมื่อเทียบกับชิลเลอร์เเบบธรรมดา (Fix speed chiller)


 ประสิทธิภาพ (Efficiency)
ระบบหล่อเย็นชิลเลอร์อินเวอร์เตอร์ (Coolant Chiller INVERTER) โดยใช้ระบบเครื่องปรับอากาศ VRF TOSHIBA รุ่น SMMS8 ได้มีการออกเเบบตัวโครงใหม่เเละรูปแบบแผงคอยล์ (Heat exchanger) โดยจัดวางกับโครงสร้างใหม่ให้มีพื้นที่ในการระบายความร้อนทั้ง 4 ด้าน เเละรวมทั้งมีหัวใจหลักคือคอมเพรสเซอร์อินเวอร์ที่เลือกใช้ (Twin rotary compressor inverter) ที่มีการออกเเบบ stage van เเยกเป็นอิสระเพื่อลดหน้าสัมผัสกับตัว roller ลดการสึกหรอ ใช้พลังงานไฟฟ้าน้อย ทำให้ COP/ EER ที่สูงที่การทำงาน 100% เเละการทำงานที่ Part load 50% เเละมีการออกเเบบระบบการจัดการน้ำมันคอมเพรสเซอร์ใหม่ (New oil management) ทำให้ยืนอายุใช้งานคอมเพรสเซอร์ เเละมีการออกเเบบใช้สารทำความเย็นไปหล่อเย็นตัว Heat sink ของชุดบอร์ดไดรท์ คอมเพรสเซอร์ (Compressor) เเละ มอเตอร์พัดลม (Fan motor) รวมทั้งใช้เทคโนโลยีเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบแผ่น หรือ Plate heat exchangers (PHE) คือ เครื่องแลกเปลี่ยนความเย็นโดยใช้แผ่นโลหะในการถ่ายโอนความรเย็นระหว่างของเหลวสองชนิดคือน้ำเย็นกับสารทำความเย็นโดยนำเอาแผ่นโลหะสำหรับแลกเปลี่ยนความเย็นหลาย ๆ แผ่นมาเรียงกันแล้วให้ของเหลวไหลผ่านในช่องว่างแต่ละแผ่นสลับกัน เครื่องแลกเปลี่ยนความเย็นแบบแผ่น (Plate heat exchangers) 


วงจรระบบน้ำยาหล่อเย็นชิลเลอร์อินเวอร์เตอร์ (Coolant chiller INVERTER)


จุดเด่นเมื่อเปรียบเทียบเครื่องหล่อเย็นชิลเลอร์ธรรมดา (Fix speeds) กับเครื่องหล่อเย็นชิลเลอร์อินเวอร์เตอร์(Chiller INVERTER)

เครื่องหล่อเย็นชิลเลอร์ธรรมดา (Fix speeds) เครื่องหล่อเย็นชิลเลอร์อินเวอร์เตอร์ (Chiller Inverter)
สิ้นเปลืองการใช้พลังงานไฟฟ้า เนื่องจากคอมเพรสเซอร์ทำงานควบคุมการทำงานเเบบตัดต่อการทำงาน ทำให้ใช้กระเเสไฟฟ้ามากช่วงสตาร์ทการทำงานคอมเพรสเซอร์ ประหยัดพลังงานไฟฟ้า 40% เนื่องจากคอมเพรสเซอร์ทำงานปรับรอบการทำงานได้ เริ่มจากค่อยๆ สตาร์ทการทำงาน เเละปรับรอบการทำงานตามการควบคุมอุณหภูมิของน้ำเย็นจากตามอุณหภูมิปรับตั้ง
ใช้งานยุ่งยากมีปุ่มควบคุมการทำงานหลายปุ่ม เช่น ปุ่มเปิดเครื่องชิลเลอร์, ปั๊มน้ำเซอคิวเลท, ปั๊มน้ำจ่ายน้ำเย็น (Supply) สามารถเปิดใช้งานจากรีโมทคอลโทรล เครื่่องสามารถทำงานได้ครบกระบวนการ
ตรวจเช็คซ่อมบำรุงรักษายุ่งยาก วิเคราะห์หาสาเหตุปัญหาอาการได้ยาก ไม่มีโค้ด (ERROR Code) สาเหตุ ปัญหาอาการสามารถตรวจเช็คจากรีโมทคอลโทรล เเสดงเป็นรหัสข้อผิดพลาด (ERROR Code)
เครื่องคอยล์ร้อน (CDU) ติดตั้งติดกับชุดชิลเลอร์ทำความเย็น ทำให้ติดตั้งภายในอาคารลมร้อนจากแผงคอยล์ร้อน (CDU) วนเวียนอยู่ภายในอาคารห้องทำงาน ทำให้อุณหภูสูงขึ้น สิ้นเปลื้องการใช้พลังงาน สามารถทำการติดตั้งชุดคอยล์ร้อน (CDU) กับชุดชิลเลอร์ (Chiller) ได้ระยะห่างสูงสุด 100 เมตร
ทำให้สามารถติดตั้งชุดคอยล์ร้อน (CDU ) นอกอาคาร 
ควบคุมอุณหภูมิน้ำโดยการตัดการทำงานของคอมเพรสเซอร์ ON/OFF ทำให้อุณหภูมิไม่คงที่ ควบคุมอุณหภูมิน้ำโดยทำการลดรอบการทำงานของคอมเพรสเซอร์โดยชุดอินเวอร์เตอร์ควบคุม ทำให้ควบคุมอุณหภูมิคงที่ตามอณหภูมิปรับตั้ง


ราคาเครื่องหล่อเย็นชิลเลอร์อินเวอร์เตอร์(Coolant Chiller INVERTER) พร้อมปั๊มน้ำสามารถต่อใช้งาน

 TON  BTU EER Power (kw)  ราคา VAT (บาท)  ถ้งน้ำเย็น (ลิตร)
 6.4 76,400 17.78 4.30  270,710  30
 8.0 95,500  15.39 6.21  276,595  40
 9.5  114,300 15.01 7.61  282,480  60
 11.4  136,400 13.20 10.34  335,445  60
12.8  154,000  14.47 10.61  388,410  70
 14.3  172,000 13.41 12.82  429,605  70
15.9   191,000 12.93 14.78  435,490  80
17.5  210,000  17.5 16.90  459,030  80
19.0   228,600 11.23 20.36  482,570  100
20.8 250,000 10.58 23.55 500,225 100

Visitors: 201,950